Creevity Mp3 Cover Downloader

Creevity Mp3 Cover Downloader 1.4

Miễn phí
Tải covers và album nghệ thuật cho các tập tin MP3 chọn lọc
Người dùng đánh giá
3.3  (17 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Creevity Software
Tự động tải album nghệ thuật và bao gồm cho MP3 dựa trên thông tin tìm thấy trong các thẻ IDv3 và tên của bài hát. Các tính năng một chức năng tìm được xây dựng trong hướng dẫn sử dụng như là tốt.
Dễ dàng tìm và thêm che ảnh (tập nghệ thuật) của mp3 các tập tin. Không thành vấn đề mà thư mục chuyển mp3 tập tin, người đã cứu mạng che sẽ luôn ở vì em. Tải bây giờ, phần mềm sẽ đơn giản hóa của đời: tìm kiếm và sử dụng tên chăn cho anh với một con chuột ấn.
Mở rộng tương thích: nó sẽ nằm trong Windows, Mac, Windows Media Player, iTunes và nhiều người khác chơi.
Thông tin được cập nhật vào: